Rekrutacja

20 marca 2020 12:26 | Rekrutacja

Rekrutacja Szkoła Branżowa I stopnia

Zasady rerutacji na rok szkolny 2020/21

czytaj więcej »

01 marca 2019 13:40 | Rekrutacja

Nauczanie indywidualne

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu przyjmuje uczniów posiadających posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w szkole, po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Zespołu. Do...

czytaj więcej »

01 marca 2019 09:32 | Rekrutacja

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu przyjmuje uczniów posiadających posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w szkole, po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Zespołu. Do...

czytaj więcej »

01 marca 2019 09:31 | Rekrutacja

Szkoła Branżowa I stopnia

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu przyjmuje uczniów posiadających posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w szkole, po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Zespołu. Do...

czytaj więcej »

01 marca 2019 09:30 | Rekrutacja

Szkoła Podstawowa

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu przyjmuje uczniów posiadających posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w szkole, po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Zespołu. Do...

czytaj więcej »