Już 18 maja 2019 roku zapraszamy na spotkanie z żywiołami w ramach Nocy z Muzeum. Od godziny 19.00- 22.00 czeka na wszystkich moc atrakcji. Ciekawe doświadczenia, pokazy chemiczne, taniec czterech żywiołów oraz smakołyki kuchni żywiołów. Dla dzieci specjalny tor przeszkód w sali gimnastycznej.

Rekrutacja

01 marca 2019 13:40 | Rekrutacja

Nauczanie indywidualne

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu przyjmuje uczniów posiadających posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w szkole, po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Zespołu. Do...

czytaj więcej »

01 marca 2019 09:32 | Rekrutacja

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu przyjmuje uczniów posiadających posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w szkole, po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Zespołu. Do...

czytaj więcej »

01 marca 2019 09:31 | Rekrutacja

Szkoła Branżowa I stopnia

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu przyjmuje uczniów posiadających posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w szkole, po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Zespołu. Do...

czytaj więcej »

01 marca 2019 09:30 | Rekrutacja

Szkoła Podstawowa

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu przyjmuje uczniów posiadających posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w szkole, po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Zespołu. Do...

czytaj więcej »