Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

 

  1. W Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pani Agnieszka Radajewska.

 

  1. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z:
  • przetwarzaniem danych osobowych oraz
  • wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO – czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  • adres poczty elektronicznej: iod@powiat.gostyn.pl
  • numer telefonu: 65 575 25 10
  • adres do korespondencji:

                 Starostwo Powiatowe w Gostyniu

                 ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń