Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Wika - Konieczna


Wicedyrektor Szkoły

mgr Maria Marciniak