Aktualności

22 maja 2020 11:18 | Aktualności

Podstawowe założenia i zasady pobytu uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu od 25.05.2020r.

Uczniowie mogą przebywać w szkole pod warunkiem złożenia przez rodziców stosownego oświadczenia o stanie zdrowia i wyrażeniu zgody na mierzenie temperatury. Liczebność grupy uczniów w izbach lekcyjnych uzależniona jest od powierzchni sali. Na jedna osobę przypada przestrzeń...

czytaj więcej »

21 maja 2020 10:28 | Aktualności

Komunikat w sprawie udziału uczniów w dobrowolnych zajęciach w szkole.

Informujemy, że udział w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych i rewalidacyjnych oraz konsultacjach jest dobrowolny i musi być wcześniej uzgodniony z Dyrekcją szkoły. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie pisemnego oświadczenia rodziców ucznia, które znajduje się w załączniku...

czytaj więcej »

18 maja 2020 12:08 | Aktualności

Wznowione zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno - wychowawcze i specjalistyczne.

Od 18 maja wznowiono zajęcia w Zespołach Rewalidacyjno - Wychowawczych i indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla osób chętnych. Jesteśmy w trakcie tworzenia list uczniów gotowych do realizacji zajęć rewalidacyjnych, z rehabilitacji i usprawniania ruchowego, komunikacji...

czytaj więcej »

15 maja 2020 10:35 | Aktualności

Informacja dla rodziców.

W związku z decyzją MEN i przywracamy , za zgodą rodziców, niektóre zajęcia bezpośrednie specjalistyczne. Od 18 maja prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i zespołowe, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitację, Biofeedback, Integrację Sensoryczną , alternatywne...

czytaj więcej »

25 kwietnia 2020 12:27 | Aktualności

Komunikat w sprawie wydłużenia zajęć na odległość.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. W dniu 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2020 18:54 | Aktualności

Życzenia wielkanocne

Drodzy rodzice i uczniowie. Z okazji nadchodzących Świat wielkanocnych życzę zdrowia i pomyślności. Będą to zupełnie inne święta. Zawsze brakowało nam wszystkim czasu dla najbliższych. Los dziś zafundował nam aż jego nadmiar. Spędzimy świę

czytaj więcej »

27 marca 2020 18:41 | Aktualności

Informacja dla rodziców o sposobie logowania i udostępniania materiałów z zajęć szkolnych.

Drodzy rodzice.Otrzymacie od wychowawców login i hasło do poczty za pomocą, których będziecie mogli komunikować się z dyrekcją, wychowawcą, nauczycielami. Za pomocą Office 365, którego logo widnieje z lewej strony na szkolnej stronie internetowej będziecie mogli się zalogować...

czytaj więcej »

25 marca 2020 09:25 | Aktualności

Zawieszenie zajęć do 10 kwietnia 2020 r.

Drodzy Rodzice. W związku z tym, iż szkoła prowadzi zdalne nauczanie, bardzo prosimy o współpracę i monitorowanie pracy domowej Państwa dzieci, uczniów naszej szkoły. W przypadku trudności prosimy o kontakt z wychwawcą. Do dyspozycji pozostają również pedagog i psycholog...

czytaj więcej »

20 marca 2020 11:45 | Aktualności

Wskazania - nauka zdalna.

Witam. drodzy rodzice i uczniowie. W zakładce "Nauka zdalna" na bieżąco umieszczamy materiały do pracy dla uczniów naszej szkoły. Aby ułatwić wgląd w materiały, do każdej z klas są one dodawane jako załączniki. Proszę śledzić codziennie nowości zamieszczane w folderach do klasy...

czytaj więcej »

18 marca 2020 12:21 | Aktualności

Do rodziców i uczniów ZSS w Brzeziu

Drodzy uczniowie! Myślę, że takiego obrotu sprawy nikt z nas się nie spodziewał. Pokazuje to jak błyskawicznie może zmienić się nasze życie. Pamiętajcie jednak, że o ile z samą sytuacją mało możemy zrobić, o tyle jak na nią zareagujemy, zależy tylko od nas. Dlatego proszę Was o spokój...

czytaj więcej »